ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถโดยสารอู่บางเขน เขตการเดินรถที่ 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1500000
วันที่รับเอกสาร: 
16/05/2559 - 26/05/2559
วันที่ยื่นซอง: 
09/06/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
09/06/2559
ราคากลาง: 
1,318,100.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
หมายเหตุ: 
เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องเพียงรายเดียว ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันในการเสนอราคา
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, เมษายน 28, 2559