ประกาศยกเลิกแผน ว่าจ้างปรับปรุงสภาพรถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 323 คัน

วันที่ประกาศ: 
07/11/2561
วันที่อนุมัติแผน: 
07/11/2561