ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
314000
วันที่รับเอกสาร: 
11/08/2559 - 25/08/2559
วันที่ยื่นซอง: 
11/08/2559 - 25/08/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
29/08/2559
ราคากลาง: 
294,700.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
หมายเหตุ: 
ยกเลิก เนื่องจากมีผู้มาเสนอราคาเพียงรายเดียว ไม่ทำให้เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 11, 2559