ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ดินที่ตั้งอาคารสำนักงานใหญ่ ขสมก.

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
การรถไฟแห่งประเทศไทย
ราคา: 
23,802,789.00
วันที่ประกาศ: 
19/09/2562