ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของแท้ จำนวน 11 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท)

เลขที่ประกาศ: 
2-61-4-PA-0004
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ราคา: 
13,251.95
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ราคา: 
13,251.95
วันที่ประกาศ: 
17/05/2561