ประกาศผู้ชะการเสนอราคาการว่าจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2561 จำนวน 400 เล่ม

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว แอนด์ พี แอดวานซ์ เซอร์วิส
ราคา: 
370,220.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท หนึ่งเก้าสองเก้า จำกัด
ราคา: 
377,603.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ชู้สมีพริ้นแอนด์ดีไซน์ จำกัด
ราคา: 
417,300.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว แอนด์ พี แอดวานซ์ เซอร์วิส
ราคา: 
368,080.00
วันที่ประกาศ: 
05/03/2562