ประกาศผู้ชนะ ว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฎิบัติการเดินรถ 3 อู่แพรกษา (บ่อดิน) เขตการเดนิรถที่ 3

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
619,200.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
641,358.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
619,200.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กันยายน 7, 2560