ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 อู่รังสิต เขตการเดินรถที่ 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณ: 
2949990
วันที่รับเอกสาร: 
07/09/2559 - 12/09/2559
วันที่ยื่นซอง: 
21/09/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
29/09/2559
ราคากลาง: 
2,446,020.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
หจก.สยามพิทักษ์ความปลอดภัย
2,136,638.15
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จ.อินเตอร์การ์ด จำกัด
2,289,600.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
หจก.สยามพิทักษ์ความปลอดภัย
2,136,638.15
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กันยายน 7, 2559