ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาว่าจ้างเหมาทำความสะอาดอู่หมอชิต เขต 8

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
535,517.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษาความปลอดภัย พี แอน์ วาย
517,180.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษาความปลอดภัย พี แอนด์ วาย
517,180.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, กันยายน 29, 2560