ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อเครื่องกรองน้ำพร้อมเครื่องทำน้ำเย็นพร้อมติดตั้ง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
558540
วันที่รับเอกสาร: 
19/08/2558 - 28/08/2558
วันที่ยื่นซอง: 
09/09/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
09/09/2558
ราคากลาง: 
558,540.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จำกัด
516,200.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จำกัด
516,200.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, สิงหาคม 5, 2558