ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย ระยะที่ 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
หมายเหตุ: 
ประกาศผู้ชนะการประมูล คือ บริษัท สตรีม.ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่น ซิสเท็ม จำกัด
17,870,720.00
บริษัท ไฮเปอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด
17,971,720.00
บริษัท สตรีมไอ.ที คอนซัลติ้ง จำกัด
17,971,720.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท สตรีม.ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด
17,829,945.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, กันยายน 12, 2560