ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฎิบัติการเดินรถ 2 อู่ธรรมศาสตร์-ศูนย์รังสิต เขตการเดนิรถที่ 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
หมายเหตุ: 
ประกาศผู้ชนะ คือ บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเทค วัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
595,576.98
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
556,200.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
556,200.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กันยายน 7, 2560