ประกาศผู้ชนะ การประกวดราคาว่าจ้างพนักงานทำความสะอาด กลุ่มงานปำิบัติการเดินรถ 1 อู่มีนบุรี เขตการเดินรถที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคาหมายเหตุ
บริษัท ซีทูเอฟ จำกัด
682,800.00
10,635.52 x 5 x 12
บริษัท พีเอ็ม โกลวิ่งคลีน จำกัด
695,880.00
10840 x 5 x 12
บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด
816,624.00
12720 x 5 x 12
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ซีทูเอฟ จำกัด
682,800.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, กันยายน 5, 2560