ประกาศผู้ชนะว่าจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทาง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
9442750
วันที่รับเอกสาร: 
26/01/2561
วันที่ยื่นซอง: 
26/01/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
26/01/2561
ราคากลาง: 
6,534,415.10
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
6,632,020.50
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
6,632,020.50
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, มกราคม 26, 2561