ประกาศผู้ชนะว่าจ้างปรัปบรุงรถสภาพเดิม (อายุสัญญาเหมาซ่อม 5 ปี) จำนวน 1,522 คัน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
5208797100.29
ราคากลาง: 
4,899,591,076.07
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด
1,261,476,461.90
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ออโต้เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด
1,261,476,461.90
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, พฤศจิกายน 28, 2560