ประกาศผู้ชนะว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่าจากการเดินรถโดยสารประเภทต่าง ๆ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
500000
วันที่เปิดซองประมูล: 
08/01/2561
ราคากลาง: 
500,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท พีทีพี เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด
450,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท พีทีพี เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด
450,000.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, มีนาคม 9, 2561