ประกาศผู้ชนะว่าจ้างที่ปรึกษาผู้ประะเมินอิสระเพื่อตรวจสอบต้นทุนค่าใช้จ่าย(รถเมล์ฟรี) เดือน ตุลาคม 2560

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
200000
วันที่รับเอกสาร: 
15/12/2560
วันที่ยื่นซอง: 
15/12/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
15/12/2560
ราคากลาง: 
200,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
200,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
200,000.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, ธันวาคม 15, 2560