ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวนขนาดทำความเย็นไม่ต่ำกว่า 24000 บีทียู

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท แอร์-คอน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
31,886.00
บริษัท ธนาคม ซิสเต็ม เซอร์วิส จำกัด
34,240.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท แอร์-คอน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
31,886.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กุมภาพันธ์ 14, 2561