ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวนพร้อมติดตั้ง

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีประกวดราคา
วันที่รับเอกสาร: 
28/12/2560
วันที่ยื่นซอง: 
28/12/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
28/12/2560
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท สมหวัง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซัพพลาย จำกัด
707,000.00
บริษัท แอร์-คอน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
730,703.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, ธันวาคม 28, 2560