ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน สายฉีดชำระ ( วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท )

เลขที่ประกาศ: 
H-62-2-PA-0001
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ร้าน ที อาร์ พี ซัพพลาย
ราคา: 
4,574.25
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
หจก. พระยาไกรอินเตอร์เทรด
ราคา: 
4,173.00
วันที่ประกาศ: 
07/02/2562