ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Laser Jet P1102 285A ของแท้

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซรี่ จำกัด
28,504.80
บริษัท ออฟฟิศ ไดเรคท์ จำกัด
28,800.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซรี่ จำกัด
28,504.80
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กุมภาพันธ์ 28, 2561