ประกาศผู้ชนะจ้างรักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 1 (อู่มธ.ศูนย์รังสิต)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
599200
ราคากลาง: 
500,760.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ราคา: 
438,195.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี อินเตอร์การ์ จำกัด
ราคา: 
440,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
ราคา: 
442,368.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท รักษาความปลอดภัย จิณณพัด จำกัด
ราคา: 
500,700.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท รักษาความปลอดภัย เซนทรี กรุ๊ป
ราคา: 
427,200.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.โอ.ยุคขะระ จำกัด
ราคา: 
468,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท รักษาความปลอดภัย ท๊อป การ์เดียน จำกัด
ราคา: 
576,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท รักษาความปลอดภัย เซนทรี กรุ๊ป
ราคา: 
427,200.00
วันที่ประกาศ: 
31/07/2562