ประกาศผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบบริหารงานคดีและงานติดตามหนี้และบังคับคดี

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
244000
วันที่รับเอกสาร: 
16/01/2561
วันที่ยื่นซอง: 
16/01/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
16/01/2561
ราคากลาง: 
188,320.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท รามอินทราซอฟต์ จำกัด
180,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, มกราคม 16, 2561