ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
268035
ราคากลาง: 
268,035.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
268,035.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
268,035.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, มกราคม 30, 2561