ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถจักรยานยนต์สายตรวจพิเศษ 25 คัน

เลขที่ประกาศ: 
งธ.(ฝรอ.) 22/2562 ลว. 29 ส.ค. 62
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ: 
4357575
ราคากลาง: 
4,357,575.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ราคา: 
3,996,450.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ช.พัฒนาคาร์เรนท์ จำกัด
ราคา: 
4,217,940.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ราคา: 
3,996,450.00
วันที่ประกาศ: 
30/08/2562