ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ว่าจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)

เลขที่ประกาศ: 
H-61-5-PA-0015
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
499000
ราคากลาง: 
499,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท เอ็น.ที.อาร์.มีเดีย แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ราคา: 
499,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท โตเร็ว เอเจนซี่แอนด์ครีเอชั่น จำกัด
ราคา: 
749,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท วิน อราวด์ จำกัด
ราคา: 
588,500.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท เอ็น.ที.อาร์.มีเดีย แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
ราคา: 
499,000.00
วันที่ประกาศ: 
16/05/2561