ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ว่าจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์แนะนำองค์การ

เลขที่ประกาศ: 
H-61-5-PA-0020
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
500000
ราคากลาง: 
495,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท อัพเปอร์ พลัส จำกัด
ราคา: 
495,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท โกล มีเดีย จำกัด
ราคา: 
498,500.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท โชวี่ ว้อย จำกัด
ราคา: 
500,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท อัพเปอร์ พลัส จำกัด
ราคา: 
495,000.00
วันที่ประกาศ: 
17/05/2561