ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ว่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ราคา: 
11,116,800.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ราคา: 
10,000,000.00
วันที่ประกาศ: 
18/10/2562