ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่รังสิต กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 และ 3 เขตการเดินรถที่ 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดี.ซี.เอ. ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด
1,141,200.00
บริษัท รักษาความปลอดภัยทรัพย์อุดม จำกัด
1,352,880.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี.กรุ๊ป จำกัด
1,665,842.85
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดี.ซี.เอ ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด
1,141,200.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, ธันวาคม 8, 2560