ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 อู่บางเขน เขตการเดินรถที่ 1

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย พี แอนด์ วาย จำกัด
685,790.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี อินเตอร์การ์ด จำกัด
701,633.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
702,945.74
บริษัท รักษาความปลอดภัย ดี.ซี.เอ ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด
1,125,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท พี แอนด์ วาย จำกัด
685,790.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, กุมภาพันธ์ 16, 2561