ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นลานจอดรถอู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท เจ.บราเธอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ราคา: 
5,950,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ร่มโพธิ์ กรุ๊ป คอนสตรัคชั่น จำกัด
ราคา: 
5,350,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท คุณพัมพิม จำกัด
ราคา: 
5,930,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท ร่มโพธิ์ กรุ๊ป คอนสตรัคชั่น จำกัด
ราคา: 
5,350,000.00
วันที่ประกาศ: 
15/05/2562