ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด ลานจอดรถและห้องสุขา กปด.11 อู่บางเขน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
492200
ราคากลาง: 
464,400.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด
ราคา: 
493,056.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท มอร์ แดน คลีน จำกัด
ราคา: 
491,400.00
หมายเหตุ: 
บริษัทยินดีลดค่าจ้าง:เดือน:คน เหลือคนละ 13,650.-บาท
วันที่ประกาศ: 
19/07/2562