ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2และ3 เขตการเดินรถที่ 1 (อู่รังสิต)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
762000
ราคากลาง: 
762,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อาร์.ดี. เซอร์วิส จำกัด
ราคา: 
749,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี. อินเตอร์การ์ด จำกัด
ราคา: 
730,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส จำกัด
ราคา: 
804,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ซีเอ็น แฟคซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
ราคา: 
783,300.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง จำกัด
ราคา: 
858,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ชุบศร อินเตอร์ไพรส์ จำกัด
ราคา: 
906,054.60
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท รักษาความปลอดภัย จิณณพัด จำกัด
ราคา: 
838,200.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท อีโค เคมิคอลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ราคา: 
739,999.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี. อินเตอร์การ์ด จำกัด
ราคา: 
730,000.00
วันที่ประกาศ: 
23/08/2562