ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์รถโดยสาร NGV

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ทรีนิตี้พลัส จำกัด
490,000.00
บริษัท นิกกี้ สตูดิโอ โปรดักชั่น จำกัด
500,000.00
บริษัท อัพเปอร์ พลัส จำกัด
495,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ทรีนิตี้พลัส จำกัด
490,000.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, กุมภาพันธ์ 7, 2561