ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จำกัด
337,050.00
บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จำกัด
411,950.00
บริษัท ไอเดีย ครีเอท จำกัด
420,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกหมายเหตุ
บริษัท โลจิสติกส์ นิวส์มีเดีย จำกัด
337050
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 15, 2561