ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารและอาคารสำนักงาน อู่กัลปพฤกษ์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่เปิดซองประมูล: 
22/08/2557
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ชนาธิป เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป จำกัด
35,865,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ชนาธิป เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป จำกัด
35,865,000.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, ตุลาคม 2, 2557