ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจาง วงเงินไม่เกิน 100000 บาท กปด.13

เลขที่ประกาศ: 
3-61-7-PA-0014
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บ.แอร์คอนมาเก็ตติ้ง จำกัด
ราคา: 
1,872.50
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บ.แอร์คอนมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ราคา: 
1,872.50
วันที่ประกาศ: 
22/01/2562