ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่ดินย่านพหลโยธิน เขต 8

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
การถไฟแห่งประเทศไทย
ราคา: 
47,399,097.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
การรถไฟแห่งประเทศไทย
ราคา: 
47,399,097.00
วันที่ประกาศ: 
08/08/2562