ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

เลขที่ประกาศ: 
พิเศษ/2562 ลงวันที่ 18 ก.ย.2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีคัดเลือก
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ราคา: 
735,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ราคา: 
735,000.00
วันที่ประกาศ: 
19/09/2562