ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างพิมพ์วารสารล้อหมุน จำนวน 96,000 เล่ม

เลขที่ประกาศ: 
พิเศษ/2562 ลว.28 มิ.ย.62
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เจี้ยฮั้ว
ราคา: 
770,400.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ห้างหุ้นส่วนอุดมศึกษา
ราคา: 
597,702.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
หจก.อรุณการพิมพ์
ราคา: 
685,142.40
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
หจก.แสงจันทร์การพิมพ์
ราคา: 
629,160.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ดอกเบี้ย จำกัด
ราคา: 
528,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท โมเดอร์นฟิลม์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ราคา: 
750,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท อีเกิ้ล เปเปอร์ จำกัด
ราคา: 
719,040.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท วีรณาเพรส จำกัด
ราคา: 
578,890.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท วี ทู อาร์ สตาร์ดัสท์ จำกัด
ราคา: 
919,986.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ออนป้า จำกัด
ราคา: 
894,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท บูเลติน จำกัด
ราคา: 
924,480.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ดีไซน์ อี ที ซี จำกัด
ราคา: 
748,800.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท เมกกะ มีเดีย เมนเนจเม้น จำกัด
ราคา: 
778,400.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท แอ็บโซลูท มังกี้ จำกัด
ราคา: 
813,200.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท แพค เพรส จำกัด
ราคา: 
734,400.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ทองกมล 999 จำกัด
ราคา: 
629,760.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิซซิ่ง
ราคา: 
770,400.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ดี.เค ปริ้นติ้ง จำกัด
ราคา: 
763,200.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท จีพี กู๊ดปริ้นท์ จำกัด
ราคา: 
768,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ช็ูสมีพริ้นแอนด์ดีไซน์ จำกัด
ราคา: 
608,376.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ร่มเย็น มีเดีย จำกัด
ราคา: 
885,960.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท เจเนอรัล อินเตอร์แอ็คทิฟ จำกัด
ราคา: 
830,000.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ไอยราภิวัฒน์ จำกัด
ราคา: 
919,500.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิล์ดมีเดีย กราฟฟิค
ราคา: 
873,120.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท ดอกเบี้ย จำกัด
ราคา: 
528,000.00
วันที่ประกาศ: 
01/07/2562