ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำประกันอัคคีภัย สำนักงานใหญ่

เลขที่ประกาศ: 
็H-62-5-PR-0016
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ราคา: 
92,114.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ราคา: 
92,114.00
วันที่ประกาศ: 
06/09/2562