ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องพิมพ์ EPSON L550 จำนวน 1 ตัว (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท)

เลขที่ประกาศ: 
H621PA0010
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
ราคา: 
2,675.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
ราคา: 
2,675.00
วันที่ประกาศ: 
17/01/2562