ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ: 
7613PA0016
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัทเอปสัน พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ราคา: 
9,095.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัทเอปสัน พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ราคา: 
9,095.00
วันที่ประกาศ: 
20/03/2561