ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Software Antivirus 650 License

เลขที่ประกาศ: 
กจซ.12/2562 ลว.23 ม.ค.2562
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท สตรีม ไอ ที คอนซัลติ้ง จำกัด
ราคา: 
455,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท สตรีม ไอ.ที คอนซัลติ้ง จำกัด
ราคา: 
455,000.00
วันที่ประกาศ: 
23/01/2562