ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโซ๊คอัพประตู

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
หจก.พระยาไกรอินเตอร์เทรด
5,029.00
ร้าน ที.อาร์.พี.ชัพพลาย
5,350.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
หจก.พระยาไกรอินเตอร์เทรด
5,029.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, มีนาคม 2, 2561