ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุ จำนวน 12 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6

เลขที่ประกาศ: 
6621PA0003
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ทิพย์ถาวร ซัพพลาย จำกัด
ราคา: 
15,151.20
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท AMPO MICRSYS CO.LTD
ราคา: 
16,488.70
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท เออี คอม (1999) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ราคา: 
16,210.50
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท ทิพย์ถาวร ซัพพลาย จำกัด
ราคา: 
15,151.20
วันที่ประกาศ: 
23/01/2562