ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสแกน

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด
38,520.00
บริษัท สมหวัง เอ็นจิเนียริาง แอนด์ ชัพพลาย จำกัด
44,940.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด
38,520.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, มีนาคม 2, 2561