ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 30000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท)

เลขที่ประกาศ: 
H615PA0016
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
37450
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท แอร์-คอนมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ราคา: 
37,450.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท ธนาคม ซิสเต็มเซอร์วิส จำกัด
ราคา: 
40,125.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท แอร์-คอนมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ราคา: 
37,450.00
วันที่ประกาศ: 
17/05/2561