ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดับเพลิง (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท)

เลขที่ประกาศ: 
H613PR0009
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
บริษัท เครื่องดับเพลิง อิมพีเรียล จำกัด
ราคา: 
4,815.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
บริษัท เครื่องดับเพลิง อิมพีเรียล จำกัด
ราคา: 
4,815.00
วันที่ประกาศ: 
15/03/2561