ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์แอร์ จำนวน 14 รายการ(วงเงินไม่เกิน100,000 บาท) เขตการเดินรถที่ 6

เลขที่ประกาศ: 
6614PA0001
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ร้าน เอ.ที.ดี.ซัพพลาย
ราคา: 
21,398.93
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ห.จ.ก.วิโรจน์กลการซัพพลาย
ราคา: 
23,352.75
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
ห.จ.ก.ปุณภา เซลส์
ราคา: 
22,577.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
ร้าน เอ.ที.ดี.ซัพพลาย
ราคา: 
21,398.93
วันที่ประกาศ: 
11/05/2561